Natječaji

Na temelju članka 26. Zakona o pretškolskom odgoju(NN 10/97, 107/07, 94/13) dječji vrtić Bambi potpisuje NATJEČAJ
Za obavljanje poslova radnog mjesta ODGOJITELJ/ODGOJITELJICA PREDŠKOLSKE DJECE-na određeno, zamjena
Uvjeti za radno mjesto:
-završen prediplomatski sveučilišni studij ili stučni studij za odgojitelja predškolske djece, odnosno studij za odgojitelja kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima, kao i završen sveučilišni diplomatski studij ili specjalistički studij za odgojitelja.
-odlično poznavanje talijanskog jezika
PRIJAVI NA NATJEČAJ KANDIDATI SU DUŽNI PRILOŽITI:
1. kratak životopis
2.preslika diplome
3.preslika uvjerenja/svjedodžbe o položenom stručnom ispitu
4.preslika domovnice
5.uvjerenje o nekažnjavanju
Natječaj je otvoren od 31. listopada do 7. studeni 2013. godine.
Prijave dostaviti osobno.