Redovni desetosatni program

39ec71_f34afb2e00a94b7d84abbc8761bce586 (1)U dječjem vrtiću Bambi ostvaruju se redoviti programi njege, odgoja, naobrazbe i socijalne skrbi djece predškolske dobi koji su prilagođeni razvojnim potrebama djece te njihovim mogućnostima i potrebama.

 

Polazište za izradu programa u dječjem vrtiću Bambi su temeljni dokumenti:

  1. Zakon o predškolskom odgoju i naobrazbi
  2. Prijedlog koncepcije razvoja predškolskog odgoja
  3. Programsko usmjerenje odgoja i obrazovanja predškolske djece