Mala škola

Ovim programom obuhvaćena su sva djeca koja imaju zakonsku obvezu pohađanja vrtića u godini prije škole.